Pasirašydami paraišką išreikšite sutikimą duomenų valdytojui UAB „Prisma LT“ (toliau – PRISMA, kodas ir buveinė nurodyti šios formos poraštėje) tvarkyti Jūsų asmens
duomenis toliau aprašyta apimtimi ir tikslais.
PRISMA turi teisę įgalioti ar pasitelkti kitus juridinius ar fizinius asmenis, kaip duomenų tvarkytojus (jų sąrašas viešai skelbiamas Valstybinės asmens duomenų inspekcijos duomenų bazėje www.ada.lt), tvarkyti Jūsų asmens duomenis.
PRISMA turi teisę rinkti, kaupti, saugoti, teikti ir kitaip tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis programos PRISMA BONUS vykdymo tikslais:
• duomenys apie Jus: vardas, pavardė, amžius, lytis, šeiminė padėtis, kontaktinė informacija (gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, mobiliojo telefono numeris ir kt.) ir laikomi naminiai gyvūnai (rūšys, skaičius);
• duomenys apie Jūsų pirkinius: įsigytų pirkinių ir paslaugų istorija (pagrindinio ir papildomo dalyvio), Jums dalyvaujant programoje PRISMA BONUS (prekių ir paslaugų
grupės, naudojimo tikslai, jų kainos, prekybos centrai, kuriuose buvo perkama, pirkimų datos, biudžetai, geografinės apsipirkimo vietos duomenys);
• duomenys apie dalyvavimą programoje PRISMA BONUS: kortelės PRISMA BONUS informacija (numeris, galiojimo data), prisijungimo prie internetinės programos
PRISMA BONUS sistemos slapyvardis arba naudotojo vardas, slaptažodis, avataras, informacija apie prisijungimus prie pašto grupių, užsakymai, mokėjimai, pasirinkimai,
Jūsų atsiliepimai, nusiskundimai, vertinimai, apžvalgos, mėgstamiausi prekybos centrai, IP adresas, dalyviai, kuriuos stebite Jūs, ir tie, kurie stebi Jus;
• bet kuri kita, naudojantis paslaugomis, Jūsų atskleista informacija.
PRISMA gali teikti Jūsų duomenis programos PRISMA BONUS tikslais bendrovėms, priklausančioms tai pačiai kaip ir PRISMA įmonių grupei ir vykdančioms prekybos centrų veiklą (toliau – PRISMA grupės įmonės), taip pat asmenims, kurie susiję su Jumis ir kartu su Jumis kaupia pinigus, bendrai dalyvaudami programoje PRISMA BONUS. Informuojame, kad Jūsų vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris bus naudojami PRISMA panašių paslaugų ir prekių tiesioginei rinkodarai tol, kol
Jūs naudositės PRISMA paslaugomis.
PRISMA taip pat prašo Jūsų leisti tiek PRISMA, tiek PRISMA partnerių (pvz., laisvalaikio paslaugų teikėjų) tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkyti ir šiuos Jūsų duomenis: įsigytų prekių istorija (prekių rūšys, naudojimo tikslai, pirkimo vietos, datos ir kainos, laikomi naminiai gyvūnai) bei leisti šiuos duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais perduoti PRISMA grupės įmonėms.
Nepažymėjus sutikimo, šiame punkte nurodyti duomenys nebus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Jūs turite teisę nesutikti, o, davę sutikimą, bet kuriuo metu atsisakyti šių duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, bet kokiu būdu kreipdamiesi į PRISMA šioje paraiškoje nurodytais kontaktais.
Informuojame, kad Jūs turite teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus, gauti informaciją apie duomenų tvarkytojus. Dėl teisių įgyvendinimo, galite kreiptis į PRISMA šioje paraiškoje nurodytais kontaktais:
UAB „Prisma LT“
El. paštas prismabonus@prisma.lt
Korespondencijos adresas: Viršuliškių skg. 28, LT-05131 Vilnius, Lietuva